Take a fresh look at your lifestyle.

گزارش نشست توسعه کسب و کارهای خرد با رویکرد زنجیره ارزش

0 196
کسب و کارهای خرد از یک سو نقش بسزایی در توسعه کشور دارند و از سوی دیگر می¬توانند نقش بسیار موثری در رفع معضلات اجتماعی مختلف و ایجاد اشتغال برای افرادی در نقاط مختلف کشور و بویژه روستاها باشند. با توجه به اهمیت این نوع از کسب و کارها، نشستی با موضوع “توسعه کسب و […]   Read more…

This article is copyright ©  انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه

ارسال یک پاسخ