Take a fresh look at your lifestyle.

برگشت بورس در مدار نزولی

0 135

بورس اوراق بهادار تهران به مدار نزولی برگشت و دوباره منفی شد. بورس تهران که در معاملات روز یکشنبه با رشد 4 واحدی شاخص مواجه شده بود، بعد از استراحت کوتاه یک روزه، مجددا به مدار نزولی برگشت و با افت دسته جمعی متغیرهای خود مواجه شد
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ