Take a fresh look at your lifestyle.

ترکان

0 300
چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1393 ساعت 10:11

ترکان خبرداد:

دولت دنبال تاسیس “آف‌شور” بانک در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور از پیگیری دولت برای تاسیس “آف شور” بانک در مناطق آزاد خبرداد و گفت: هدف این است که بتوانیم منابع مالی بین المللی را به کمک مناطق آزاد بیاوریم.به گزارش  مهر، اکبر ترکان در نشست رؤساي اتاق هاي بازرگانی سراسر كشور گفت: آنچه كه در 8 ماه گذشته رخ داده در ماه هاي نخست متمركز بر مهار تورم بود و تورم 44 درصدي با شناسايي عوامل بروز آن كه اصلي ترين عامل آن تزريق منابع پرقدرت از سوي بانك مركزي بود.وي میزان نقدینگی دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدنش را 510 هزار ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: از این رقم، 100 هزار ميليارد تومان مربوط به پايه پولي و 43 هزار ميليارد تومان برای مسکن مهر از تزريق منابع بانك مركزي بود.

تركان ادامه داد: در دوره 6 ماه دوم سال گذشته، دولت به صورت سخت گيرانه، استفاده از منابع بانك مركزي را مهار كرد و اين رفتار سخت گيرانه، دولت را قادر به كنترل و كاهش تورم كرد و متوسط تورم سال گذشته با گزارش بانك مركزي 34 درصد و با گزارش مركز آمار 32 درصد بود.مشاور رئيس جمهور يادآور شد: سياست هايي كه تورم را كاهش مي دهد، ركود را عميق مي كند و سياست هايي كه سبب رونق مي شود، تورم را افزايش مي دهد. بنابراين وقتي دولت در شرايط ركود تورمي قرار دارد شرايط بسيار سخت است و بايد ديد چگونه بايد تصميماتي گرفت كه هم تورم را كنترل كرده و هم اقتصاد را رونق دهد.دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: اعتماد، سرمايه اجتماعي است و از دست دادن اعتبار هزينه هاي بسيار سنگيني دارد به همين علت از زمينه بلند كردن واحدهاي آسيب ديده بسيار سخت و مشكل است زيرا سرمايه اعتبار و اعتماد را از دست داده اند. البته مشكلات فعلي در صنايع خوشه اي و ديگر موارد راه حل دارد اما بايد راه ها را با هم فكري پيدا كرد.مشاور رئيس جمهور همچنین در خصوص مناطق آزاد و ويژه اقتصاد كشور نيز گفت:‌ متاسفانه هنوز زيرساخت ها متناسب با يك كار بزرگ نيست البته كارهايي انجام شده اما كافي نيست. البته امیدوار هستيم در ابتدا، مشكل فرودگاه در اين مناطق حل شود و بتوانند خدمات تجاري ارائه كنند.

تركان ادامه داد:‌ نسل دوم مناطق آزاد مانند ارس و اروند نيز كار خوبي بوده است، اما اقتصاد شهرهاي جنوبي مانند آبادان و خرمشهر بازسازي نشده است و مشكل لايروبي اروند نيز هنوز ادامه دارد و طرف عراقی تاكنون كاري در اين خصوص انجام نداده است.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ