Take a fresh look at your lifestyle.

حذف کامل ثبت سفارش به صلاح نیست

0 360
حذف کامل ثبت سفارش به صلاح نیست مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 02 اردیبهشت 1393 ساعت 15:22

آل اسحاق:

حذف کامل ثبت سفارش به صلاح نیست

رئیس اتاق بازرگانی تهران: برخی مجوزها سرقفلی دارد با کلید طلایی

هردستگاه ساز خود را می‌زند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت با اشاره به اینکه حذف کامل ثبت سفارش امکانپذیرنیست، گفت: یکسری ازمجوز‌ها وامضاها زاید است وتبدیل به سرقفلی شده که کلید آن طلایی است.یحیی آل اسحاق درگفتگوبا فارس درمورد ضرورت اصلاح ویا حذف ثبت سفارش برای صادرات وواردات کالا که ازسوی وزیرصنعت مطرح شده است، گفت: یکی ازمشکلات بخش اقتصاد به‌ویژه تولید، مسئله بروکراسی حاکم براقتصاد است.وی بروکراسی اجرایی وتعدد مقررات را از جمله نکات دست و پا گیر در سیاست‌های اقتصاد عنوان کرد وگفت: باید قوانین زاید برطرف شود، چرا که زمان بسیاری ازقوانین گذشته است والان هزاران قانون دربخش تولید، مالیات و حتی واردات و صادرات جز دردسر و بالا بردن هزینه خاصیت دیگری ندارد.آل اسحاق به این نکته اشاره کرد که تعدد قوانین خود یکی ازعوامل فساد است واین اجازه را به برخی می‌دهد تا قوانین را دوربزنند، به عنوان مثال درقانون مالیات اگریک مؤدی مالیاتی ازبند «الف» ‌به بند «ق» برسد مالیاتش یک دهم می‌شود.وی فرآیندها وبخشنامه‌های موجود دربدنه دولت را یکی دیگرازموانع عنوان کرد وافزود: همانطورکه مجلس باید قوانین را بازنگری کند، دولت نیزباید دستورالعمل‌های خود را به‌ویژه درعرصه واردات و صادرات سامان دهد، به عنوان مثال درثبت سفارش، بانک مرکزی سیاست خودش را دارد، گمرک یک سری مجوزمی‌خواهد ووزارت بازرگانی روند خود را طی می‌کند وسیاست‌های اقتصادی پراکنده است.وي ازپیگیری اجرای یک نظام کد هماهنگ بین مجموعه‌های دخیل درثبت سفارش خبرداد وگفت: حذف کامل ثبت سفارش امکان‌پذیرنیست، چرا که برای اجرای نظام هماهنگ وکنترلی کلی زحمت کشیده شده، ولی باید این روند اصلاح شود.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ