Take a fresh look at your lifestyle.

تحلیل خبر، فروش آنلاین ناموفق روزنامه شرق

0 227

اصل داستان: بیش از یک ماه پیش روزنامه شرق تصمیم گرفت انتشار نسخه آنلاین خود را که تا به حال رایگان بود متوقف کرده و فقط در ازای فروش، آن را در اختیار کاربران اینترنتی قرار دهد. اگرچه به گفته مدیر مسئول این رسانه، روزنامه شرق چند سال پیش هم تصمیم به چنین رویکردی گرفته […]
نت استارت

ارسال یک پاسخ