Take a fresh look at your lifestyle.

شرایط استخدام استانداری اصفهان

0 255

استانداری اصفهان نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب مینماید. در این آگهی شرایط این استخدامها ذکر شده است. در زمان استخدام و بسته به شرایط ممکن است این موارد تغییر جزئی کند ولی تقریبا ۵ سال میباشد که همین شرایط در آگهی ها ذکر میشود.

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب آگهی استخدام سراسری

ارسال یک پاسخ