Take a fresh look at your lifestyle.

وایزآپ، جامعه ای برای کارآفرینان

0 181

آموزش، شبکه سازی و ارتباط با همفکران، اشتراک گذاری تجربه های موفقیت و شکست یکی از مهمترین رویکردها در بحث کارآفرینی به شمار می آید. وجود دهها انجمن تازه تاسیس رسمی و غیر رسمی از همفکران مختلف مانند انواع استارتاپ ها، دورهمی ها و گروههای فعال نشان از اهمیت و تاثیر این دورهمی ها دارد. […]
نت استارت

ارسال یک پاسخ