Take a fresh look at your lifestyle.

کارگاه مدل کسب و کار

0 28

مشکلی که ما به دنبال ارائه راه حل برای آن هستیم

جامعه ایران در سال های متمادی همواره از عدم خلق ارزش در بخش های مختلف خود رنج برده است و در اغلب موارد مصرف کننده ارزش های تولید شده در جوامع دیگر بوده است . فر ایند خلق ارزش  مبتنی بر نوآوری است و این نوآوری از توانمندی های افراد و سازمان های متشکل از افراد متخصص جامعه  سرچشمه میگیرد . عدم خلق ارزش در جامعه ایران نشان دهنده نوعی اشکال در فرایند ارزش آفرینی است .

ارزش آفرینی  به عنوان عامل کلیدی رشد وتوسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. مرحله بعد از آفرینش این ارزش روند انتقال ارزش به مشتریان شناخته شده کسب و کار و همچنین خلق درامد از این ارزش خلق شده است و در حقیقت تازمانی که نتوانیم از ارزش ایجاد شده خلق ثروت کنیم  نتوانسته ایم به خوبی آن را به مشتریان ارائه کنمی و در نتیجه  مفهوم ارزش به خوبی  درک نشده است .

شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می کند مدل کسب‌و‌کار نامیده میشود  ، این مدل بیان می کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند و چگونه این ارزش افزوده را منتقل میکند .

راه حل های پیشنهادی

 • برنامه پرش توسعه یک رویکرد جامع جهت  ترویج   شناخت سیستمی و دقیق و مستمر در بین  دانشجویان ،دانش اموختگان و علاقه مندان به حوزه ارزش آفرینی در ایران  با توجه به ساختار و واقعیت های تجاری محیط ایران است.این رویکرد شامل  ارائه خدمات طراحی مدل کسب و کار هم میشود .
 • بر اساس متد پرش   در ابتدا، افراد علاقه مند   تحت اموزش لازم برای تکمیل بوم مدل کسب و کار و ابزار های کمکی قرار میگیرند.
 • مربیان پرش سعی خواهند کرد تا راهبرد های لازم برای شناخت ارزش ها  را با استفاده از مدل های مناسب  و تکیه بر  نمونه های موردی  عملی و واقعی به روز  برای  افراد  تحت آموزش تشریح نمایند .

مباحثی که مطرح میشود

 • شناخت مدل کسب و کار
 • شناخت ابزار های مناسب برای طراحی و ارزیابی مدل کسب وکار
 • ارائه ابزار پرش برای طراحی مدل کسب و کار
 • تدوین و شناسایی  مدل کسب و کار

تاثیر مورد انتظار

 • ایجاد توان  طراحی مدل کسب و کار در افراد
 • توسعه توان شناخت ارزش ها و روش های انتقال به مشتریان
 • توسعه توان شناخت مسیر های هزینه و درآمد
 • توسعه توان شناخت فعالیت های اصلی و منابع اصلی
 • توسعه توان شناخت شرکای کلیدی و نقش آنان در کسب و کار

چطور این طرح موفق خواهد شد

 • پیگیری برنامه های  تمرینی  به صورت مستمر و اصلاح مدل ها  به صورت مستمر
 • استفاده دقیق از ابزار ها و ایجاد ابزار های نوین و شخصی شده برای استفاده در راستای  بهره گیری از آموزش ها
 • ابزارهای مناسب و آموزش های کافی در اختیار جامعه هدف این آموزش ها قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن بتوانند فعالیت خود را مدیریت و پیگیری نمایند .

بنیاد پرش

ارسال یک پاسخ