Take a fresh look at your lifestyle.

کارگاه مدل کسب و کار

0 184

مشکلی که ما به دنبال ارائه راه حل برای آن هستیم

جامعه ایران در سال های متمادی همواره از عدم خلق ارزش در بخش های مختلف خود رنج برده است و در اغلب موارد مصرف کننده ارزش های تولید شده در جوامع دیگر بوده است . فر ایند خلق ارزش  مبتنی بر نوآوری است و این نوآوری از توانمندی های افراد و سازمان های متشکل از افراد متخصص جامعه  سرچشمه میگیرد . عدم خلق ارزش در جامعه ایران نشان دهنده نوعی اشکال در فرایند ارزش آفرینی است .

ارزش آفرینی  به عنوان عامل کلیدی رشد وتوسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. مرحله بعد از آفرینش این ارزش روند انتقال ارزش به مشتریان شناخته شده کسب و کار و همچنین خلق درامد از این ارزش خلق شده است و در حقیقت تازمانی که نتوانیم از ارزش ایجاد شده خلق ثروت کنیم  نتوانسته ایم به خوبی آن را به مشتریان ارائه کنمی و در نتیجه  مفهوم ارزش به خوبی  درک نشده است .

شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می کند مدل کسب‌و‌کار نامیده میشود  ، این مدل بیان می کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند و چگونه این ارزش افزوده را منتقل میکند .

راه حل های پیشنهادی

 • برنامه پرش توسعه یک رویکرد جامع جهت  ترویج   شناخت سیستمی و دقیق و مستمر در بین  دانشجویان ،دانش اموختگان و علاقه مندان به حوزه ارزش آفرینی در ایران  با توجه به ساختار و واقعیت های تجاری محیط ایران است.این رویکرد شامل  ارائه خدمات طراحی مدل کسب و کار هم میشود .
 • بر اساس متد پرش   در ابتدا، افراد علاقه مند   تحت اموزش لازم برای تکمیل بوم مدل کسب و کار و ابزار های کمکی قرار میگیرند.
 • مربیان پرش سعی خواهند کرد تا راهبرد های لازم برای شناخت ارزش ها  را با استفاده از مدل های مناسب  و تکیه بر  نمونه های موردی  عملی و واقعی به روز  برای  افراد  تحت آموزش تشریح نمایند .

مباحثی که مطرح میشود

 • شناخت مدل کسب و کار
 • شناخت ابزار های مناسب برای طراحی و ارزیابی مدل کسب وکار
 • ارائه ابزار پرش برای طراحی مدل کسب و کار
 • تدوین و شناسایی  مدل کسب و کار

تاثیر مورد انتظار

 • ایجاد توان  طراحی مدل کسب و کار در افراد
 • توسعه توان شناخت ارزش ها و روش های انتقال به مشتریان
 • توسعه توان شناخت مسیر های هزینه و درآمد
 • توسعه توان شناخت فعالیت های اصلی و منابع اصلی
 • توسعه توان شناخت شرکای کلیدی و نقش آنان در کسب و کار

چطور این طرح موفق خواهد شد

 • پیگیری برنامه های  تمرینی  به صورت مستمر و اصلاح مدل ها  به صورت مستمر
 • استفاده دقیق از ابزار ها و ایجاد ابزار های نوین و شخصی شده برای استفاده در راستای  بهره گیری از آموزش ها
 • ابزارهای مناسب و آموزش های کافی در اختیار جامعه هدف این آموزش ها قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن بتوانند فعالیت خود را مدیریت و پیگیری نمایند .

بنیاد پرش

ارسال یک پاسخ