Take a fresh look at your lifestyle.

آواتک، شتاب دهنده ایرانی

0 50

مهرماه سال ۹۳ شاهد آغاز به کار یکی از شتاب دهنده های ایرانی با نام تجاری آواتک بودیم، برای آشنایی با مفهوم و ماهیت یک شتاب دهنده، این مقاله را بخوانید. تأسیس شتاب دهنده ها را می توان یک نقطه عطف با ارزش برای رشد کارآفرینی اینترنتی در ایران به حساب آورد زیرا این بخش […]
نت استارت

ارسال یک پاسخ