Take a fresh look at your lifestyle.

آواتک، شتاب دهنده ایرانی

0 226

مهرماه سال ۹۳ شاهد آغاز به کار یکی از شتاب دهنده های ایرانی با نام تجاری آواتک بودیم، برای آشنایی با مفهوم و ماهیت یک شتاب دهنده، این مقاله را بخوانید. تأسیس شتاب دهنده ها را می توان یک نقطه عطف با ارزش برای رشد کارآفرینی اینترنتی در ایران به حساب آورد زیرا این بخش […]
نت استارت

ارسال یک پاسخ