Take a fresh look at your lifestyle.

شتاب دهنده، مراکز رشد و سرمایه گذار در یک استارتاپ

0 227

در این مقاله به مفاهیمی مثل شتاب دهنده (Accelerators )، مراکز رشد (Incubator) و سرمایه گذار (Investor) که امروز در استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی زیاد شنیده می شود خواهیم پرداخت. داستان شروع یک استارتاپ با یک ایده شروع می شود و شخص یا اشخاصی که با انگیزه تمام تصمیم به اجرای ایده […]
نت استارت

ارسال یک پاسخ