Take a fresh look at your lifestyle.

فایندلی، حمایت کننده ایده ها و پروژه ها

0 186

پیش از این هم در مورد جمع سپاری و نقش کمک های داوطلبانه در توسعه پروژه ها و کسب و کارهای آنلاین مطلب نوشته بودیم، سرویس فایندلی یکی دیگر از وب سایتهایی است که در این حوزه فعالیت خود را شروع کرده است. روش کار هم به این شکل است که در فایندلی عضو می …
کسب و کار در اینترنت

ارسال یک پاسخ