Take a fresh look at your lifestyle.

گزارش کارگاه ایده تا ارزش بنیاد پرش -شیراز-۷ آذر ماه ۱۳۹۳

0 283

در ادامه فعالیت های توسعه اکوسیستم بنیاد پرش دومین کارگاه از سری کارگاههای ۱۲ گانه بنیاد در شیراز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد . این کارگاه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۳ در محل ساختمان شماره دو  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  و با مربی گری آقای پویان مببتهج برگزار گردید.

در ابتدا مفاهیم ایده و ارزش در حوزه کارافرینی شرح داده شد و سپس با گروه بندی شرکت کنندگان و برگزاری جلسه طوفان فکری و تحلیل ایده ها از هر گروه یک ایده انتخاب شد. روش شکوفه نیلوفری برای تحلیل ایده، روش گوردون برای ارزش گذاری ایده و روش نقشه کشی ذهنی برای رسیدن به راه حل از طریق تجسم و خلاقیت بکار گرفته و بصورت عملی توسط شرکت کنندگان به کار گرفته شد. با طرح روش های چک لیستی، روش تحلیل ساختاری و معرفی نمودار استخوان ماهی ابعاد مختلف مسئله (ایده) مورد بحث قرار گرفت.در بخش دوم کارگاه مفاهیم ایده، تبدیل ایده به ارزش و ابزارهای شناسایی و ارزیابی ارزش معرفی و روش NABC برای ارزشیابی و نیاز سنجی ایده ها مورد استفاده قرار گرفت.

سرفصل های کارگاه

بخش اول : ایده

۱           تعریف ایده
۲           معیار های ایجاد ایده
۳           معیار های غربال گری ایده ها
۴           روش های ایده پردازی

۴٫۱٫۱٫۱             روش توفان مغزی                    Brain Storming

4.1.1.1.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۲             شکوفه نیلوفری                           Lotus Blossom

4.1.1.2.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۳             روش گوردن                             The Gordon Technique

4.1.1.3.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۴             نقشه‌کشی ذهنی                        Mind Mapping

4.1.1.4.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۵             روش‌های چک لیستی              The Check listing Tech’s

4.1.1.5.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۶             روش تحلیل ساختاری                           The Morphological Analysis Tech

4.1.1.6.1             کار عملی

۴٫۱٫۱٫۷             نمودار استخوان ماهی               Fishbone Chart

4.1.1.7.1             کار عملی

21787f3b3e76b96c68bda29abd74e2bbbf743b524b47e420b57c381bf895c7af

 بخش دوم : ارزش

۱٫         تعریف ارزش
۲٫         مسیر تبدیل یک ایده ،فرصت  به ارزش تجاری
۳٫         معرفی ابزار های شناسایی و ارزیابی ارزش

94548eb57aa599a929573a628977bcbf1cc129f29af315b80afc3fab5e197474

بنیاد پرش

ارسال یک پاسخ