Take a fresh look at your lifestyle.

اختصاص بودجه هزار میلیارد تومانی به صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 94

0 385

با توجه به اینکه بودجه سال 94 در حال بسته شدن است، در تلاش هستیم که بودجه تحقیق و پ‍ژوهش را برای سال آینده افزایش دهیم.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ