Take a fresh look at your lifestyle.

تسکولو، پلتفرمی برای مدیریت تیم و پروژه

0 348

شاید با ابزار قدرتمند مدیریت پروژه ترلو آشنایی داشته باشید، سرویس تسکولو را می توان اولین رقیب فارسی این سرویس به حساب آورد. تسکولو همانطور که در عنوان آن ذکر شده، یک پلتفرم تحت وب است که ابزاری را در اختیار استارتاپ ها، شرکت ها و تیم ها قرار می دهد تا بتوانند با کنترل …
کسب و کار در اینترنت

ارسال یک پاسخ