Take a fresh look at your lifestyle.

گزارش کارگاه سفر به آینده شیراز

0 226

اولین کارگاه بنیاد پرش در شهر شیراز مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ در محل ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری دانشکده طب سنتی و مرکز رشد دارو های سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد .

7fb3acc3d95be48289d953552132ce446ea9b51073d20f71ae86a0fcb4193ca2

در  بخش اول این کارگاه  شرکت کنندگان به صورت عملی با روش های شناخت شخصی و ارزیابی SWOT آشنا شده و ابزار PESTEL معرفی  و به کار گرفته شد . در بخش دوم کار برنامه ریزی توسعه فردی PDP و خصوصیات و ویژگی های هدف های مناسب برای رشد معرفی شد و تکنیک هدف گذاری SMART شرح داده شد و به صورت عملی تمرین شد .مربی این کارگاه آقای محسن مولایی نسب بنیانگذار پرش بودند .کارگاه بعدی بنیاد پرش در شیراز ۷ آذر ماه و با عنوان از ایده تا ارزش برگزار خواهد شد .

28b071995b50222d1262b72ce9b803b0d101c1d12b98f2855786420f7eb0a4b9

بنیاد پرش

ارسال یک پاسخ