Take a fresh look at your lifestyle.

مهارت های مدیریتی و نکات کلیدی در کسب وکار

0 458

مهارت های مدیریتی و نکات کلیدی در کسب وکار

1- شرکت مناسب را برای کار کردن انتخاب کنید.

بهترین شرکتی که می توانیم آن را مالکیت کنیم، در آن سرمایه گذاری یا کار کنیم؛ یعنی همان شرکتی که بیشترین فرصت های توسعه شغلی و درآمد بلند مدت را پیش روی ما قرار می دهد، شرکتی است که مزیت رقابتی پایدار دارد.

2- مدیر مناسب را برای کار انتخاب کنید.

در صورت امکان از نیروهای داخل سازمان، مدیری را که دارای ویژگی های قابل قبول است، انتخاب کنید و در غیر این صورت به دنبال فردی مستعد باشید که عملکرد اثبات شده ای داشته باشد.

3- تفویض اختیار کنید.

با انجام تفویض اختیار، مدیران با خشنودی و رضایت کار خود را انجام می دهند؛ البته آنان باید قابل اعتماد و با صداقت باشند.

4- به نیروی کاری خود انگیزه دهید.

به کارکنان خود انگیزه دهید تا بیش ترین کارایی و بهره وری را در محیط کار داشته باشند.

5- برقرای ارتباطات و تعاملات سازنده و پائین نگه داشتن هزینه های شرکت

6- تشکیل تیم فروش موفق

7- داشتن نیروی انسانی با هوش، علاقه مند و مشتاق و متعهد

8- برای پشتکار بیش تر، جاه طلبی و خلاقیت و نوآوری، سرمایه انسانی را تحسین کنید.

9- احتراز از بحث کردن و پذیرش نظرات دیگران

10- توجه به خواسته ها و نیازهای فرد مقابل

11- تشویق و ترغیب کارکنان برای ارائه ایده های ناب

12- براساس ایده های آزموده شده و به اثبات رسیده عمل کنید.

13-  با کسانی معاشرت کنید که رفتار آنها بهتر از شما است.

14- مدیریت مؤثر و مدبرانه را برای شرایط تورمی و بدهی شخصی اعمال نمائید.

15- موفقیت افرادتان، موفقیت شما است.

16- رهبری کارآمد، ناشی از ارتباط خوب با افراد است.

17- در تجارت، برای حفظ مشتری باید روی افراد سرمایه گذاری کنید.

18- در تمجید سخاوتمند و در انتقاد، منصف باشید.

19-    هر مشتری، بزرگ ترین سرمایه سازمان است.

20- فلسفه وجودی هر سازمان دو چیز است: یافتن مشتری و حفظ آن.

منابع: رازهای مدیریت وارن بافت – مدیریت موفق در تجارت

تلخیص: حسن قاسمی شاد


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ