Take a fresh look at your lifestyle.

بازار بعد از ژنو

459

موافقتنامه‌ای که در ژنو در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه به امضا رسید، اولین گام در راه حذف تحریم‌ها و بازکردن راه تجارت خارجی و مشارکت تمام عیار در اقتصاد جهانی برای کشور عزیزمان است.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.