Take a fresh look at your lifestyle.

رشد واحدهای صنعتی با مراکز تحقیق و توسعه

0 174

تحقیق و توسعه در یک واحد صنعتی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود عنوان کرد نمی‌توان این بخش را جزو هزینه‌ها به حساب آورد.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ