Take a fresh look at your lifestyle.

در نوشتن برنامه کسب و کار، بازاریابی را فراموش نکنید

0 221

در نوشتن برنامه کسب و کار، بازاریابی را فراموش نکنید

برای آنان که می­ خواهند از جا بکنند و کار بازاری دلپسند خود داشته باشند، نوشتن برنامه کسب ­وکار نخستین گام است. یکی از مهم­ترین بخش های این برنامه راهبرد بازاریابی است.
مردمان بیشتر به­ دنبال برنامه ­ریزی برای بازاریابی، استوار کردن جای خود و پیشرفت کار هستند و هرگز اندیشه ­های بزرگ خود را پی نمی ­گیرند و به ­انجام نمی ­رسانند.

صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ