Take a fresh look at your lifestyle.

ذهن شما تا چه اندازه انعطاف پذیر است؟

0 227

ذهن شما تا چه اندازه انعطاف پذیر است؟

برای اطلاع از میزان انعطاف پذیری خود،پرسشنامه زیر را تکمیل کنید.
1- نسبت به سایر بچه ها، من بیشتر درگیر دعواهای جسمانی می شدم .
درست غلط

صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ