Take a fresh look at your lifestyle.

آداب مذاکره با سرمایه‌گذار

0 150

آداب مذاکره با سرمایه‌گذار

هفت درس برای معامله با سرمایه‌گذارانی که به کمک آنها نیازمندید

۱-    برای رقابت آماده باشید

از آنجایی که عنایت و حمایت سرمایه‌گذاران محدود است، برای بدست آوردن توجه و پشتیبانی آن‌ها با شرکت‌های دیگری که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند در رقابت خواهید بود. تمایل یک مؤسسه سرمایه‌گذاری جهت صرف کردن وقت و پول برای راه‌اندازی کسب‌وکار شما تابعی است از سهم سرمایه‌گذار و حس او نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت شما. اگر طی مذاکره با سرمایه‌گذار این دو مسئله را دست پایین بگیرید، با شکست روبه‌رو خواهید شد.

صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ