Take a fresh look at your lifestyle.

آینده قیمت مسکن

0 193

برای روشن شدن تمامی زوایا و آثار سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن در قدم اول ضروری است که ساختارعملکرد بازار مسکن در ایران مورد بررسی قرارگیرد.لذا به طور اجمالی به نحوه کارکرد بازار مسکن در ایران پرداخته میشود تا با واکاوی آن مشکلات موجود در این بازار برجسته شود.

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب فرصت های سرمایه گزاری

ارسال یک پاسخ