Take a fresh look at your lifestyle.

سقفی برای سرمایه‌گذاری در آموزش حمل و نقل هوایی وجود ندارد

0 228

وی شرط لازم برای به‌روز بودن دانش مدیران را برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی، مطالعه و همچنین انتقال و تسری این تجربیات و آموخته‌ها به مجموعه توسط آنان خواند.

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب فرصت های سرمایه گزاری

ارسال یک پاسخ