Take a fresh look at your lifestyle.

تعيين قيمت يا اصلاح ساختار

0 200

استدلال شورای رقابت برای دخالت در بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن، انحصاری بودن این صنعت است. شورای رقابت اعتقاد دارد که چون دو خودروساز بزرگ کشور سهم بالایی از بازار خودرو را در اختیار دارند و قیمت خودرو متاثر از سیاست‌هایی است که این دو خودروساز دنبال می‌کنند، بازار خودرو انحصاری است و این شورا ناگزیر از قیمت‌گذاری به‌عنوان روشی برای محدود کردن انحصارگر در استفاده از قدرت انحصاری خویش است.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ