Take a fresh look at your lifestyle.

در راستای اجرای بسته خروج از رکود دولت؛ خیز بورس کالا برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی

0 228

باید به صنعتگر اعتماد کرد چرا که بسیاری از صنعتگران کشور با ایجاد صنایع سخت در جوار واحدهای تولیدی خود کمک شایان توجهی به محیط زیست کردند.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ