Take a fresh look at your lifestyle.

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

0 412
قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

آمریکایی ها در سال 1986 وقتی می خواستند سفینه ی چلنجر را به فضا بفرستند، برای جلب توجه جهانیان و اطمینان از کار خود شان، یک معلم مدرسه را هم به عنوان مسافر- فضا نورد در چلنجر جای دادند. اما وقتی سفینه یک دقیقه و سیزده ثانیه پس از پرتاب منفجر شد، تمام مردم آمریکا و جهان غرق در ناباوری و اضطراب شدند و ابهت آمریکا و ناسا در نزد جهانیان زیر سوال رفت. نتیجه ی تحقیقات گسترده این بود که این سفینه عظیم 2/1 میلیارد دلاری در اثر عملکردی نا مناسب یک واشر ترکیبی 900 دلاری منفجر شد. پس از آن ناسا یک سال برنامه ی فضایی خود را تعطیل کرد تا بر اصل اساسی کیفیت همه جانبه، بازنگری دوباره ای صورت گیرد. قطعاً یک زنجیر هر چه قدر هم قوی باشد از ناحیه ای که ضعیف ترین حلقه ی آن قرار گرفته است، پاره می شود. در دو، سه سال اخیر شاهد جنجال آتش گرفتن یکی از اتومبیل های کمپانی بزرگ اتومبیل سازی ایران بودیم. این طور که بعد ها شنیدم علت اصلی آتش سوزی به کار گیری یک تکه شلنگ بوده است که به جای 5 لایه بودن، لایه های کم تری وجود داشته است.

البته آن کمپانی بخشی از موضوع را حاشیه پردازی دانست ولی آیا همه ی موضوع آن بود یا به اصل کیفیت همه جانبه باید بیشتر پرداخته شود. کمپانی اتومبیل سازی ایران شانس آورده است که هنوز فضای کسب و کار اتومبیل ایران به معنای واقعی رقابتی نیست وگرنه همین موضوع به ظاهر کوچک در شرایط اقتصاد باز، می تواند برند و اعتبار یک کمپانی را با شدت خدشه دار کرده مسب و کار آن را دچار خسران جبران ناپذیر سازد.

به کیفیت همه جانبه در تماما فرآیند ها، کالا ها و خدمات سازمان های مان بیشتر اهمیت دهیم.

بر گرفته از کتاب دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ