Take a fresh look at your lifestyle.

اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

0 278

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد :
اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

دکتر کورش پرند، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: اشاعه آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از سیاست‌های سند راهبردی مهارت و فناوری است و این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان، در راستاي سياست هاي نوين گرايي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در جهت حذف مرزهاي جغرافيايي در صادرات و واردات آموزشهاي مهارتي، كانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان اصفهان با همكاري اداره كل، “اولين همايش ملي ديپلماسي مهارت با رويكرد كيفيت بخشي به آموزش هاي فني و حرفه اي” با حضور دكتر پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ریيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كارشناسان خارجي، 1200 نفر از مديران، مؤسسين، مربيان بخش دولتي و خصوصي، مسئولين و كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در محل همايش هاي كوثر ارتش برگزار شد.

ریيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در همایش ملی دیپلماسی مهارت اشاعه آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را ضروری دانست  و یکی از سیاست‌های اصلی سند راهبردی مهارت و فناوری این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه یک فضای کاری جدید در حوزه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای براساس دیپلماسی مهارت ایجاد شده است، اضافه کرد: سند راهبردی مهارت و فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وجود دارد که این سند دارای راهبرد‌های مختلفی است.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به سیاست‌ها و راهبرد‌های این سند تصریح کرد: حضور موثر در عرصه‌های بین‌المللی از مهم‌ترین راهبرد‌های این سند است که افزایش قابلیت حضور در عرصه‌های بین‌المللی، ارتقای جایگاه کشور در مسابقات بین‌المللی مهارت و اعتبار‌بخشی به آموزش‌های سازمان در سطح بین‌المللی از سیاست‌های این راهبرد محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری نیز یکی دیگر از راهبرد‌های این سند است، ادامه داد: یکپار‌چه‌سازی آموزش‌های مهارتی از طریق استقرار نظام جامع مهارت و فناوری در سطح ملی و ارتقای فرهنگ مهارت‌آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت‌آموختگان با رویکرد آموزش مادام‌العمر نیز مورد توجه فنی و حرفه‌ای قرار دارد.

دکترپرند توسعه آموزش‌های مهارتی را از دیگر راهبرد‌های سند راهبردی مهارت و فناوری دانست و تاکید کرد: ساماندهی استاندارد‌ها و منابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرار الگو‌های آموزش مهارتی با رویکرد تقا‌ضا‌محوری و مبتنی بر محیط کار و توسعه مشاوره‌های شغلی و آموزشی در تمام مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سیاست‌های این راهبرد است.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه مشارکت ذی‌نفعان از سیاست‌های این سند است، افزود: توانمند‌سازی زنان و  آسیب‌دیدگان اجتماعی از طریق آموزش‌های مهارتی، اشاعه آموزش‌های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور بخش غیر‌دولتی و تعاونی از سیاست‌های این راهبرد است که این سازمان دنبال می‌کند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به تشکیل میز کشور‌ها و سازمان‌ها در ستاد این سازمان گفت: 18 میز در حوزه آفریقا، آسیا، کشور‌های همسایه و سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی اظهار کرد: برگزاری دوره آموزشی دو روزه در زمینه مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای با تاکید بر آموزش‌های سیار و روستایی، الگو‌های نوین آبیاری، الگوی آموزش بازار‌محور و نظام آموزش ترویج کشاورزی از اقدامات این سازمان محسوب می‌شود.

دکترپرند به حضور مؤثر آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و ادامه داد: شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی کشور به سایر ملل، حضور مؤثر در چرخه اقتصاد جهانی و ایجاد فضای رقابتی سالم بین آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای از رویکرد‌های این موضوع است.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ