Take a fresh look at your lifestyle.

ذهن شما تا چه اندازه انعطاف پذیر است؟

0 247
ذهن شما تا چه اندازه انعطاف پذیر است؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ذهن شما تا چه اندازه انعطاف پذیر است؟

برای اطلاع از میزان انعطاف پذیری خود،پرسشنامه زیر را تکمیل کنید.
1- نسبت به سایر بچه ها، من بیشتر درگیر دعواهای جسمانی می شدم .
درست غلط 2-برای اغلب اشخاص مهم نیست که بر سر دیگران چه می آید .
درست غلط
3-هر کس تقدیر و سرنوشت خودش را رقم می زند .
درست غلط
4-اگر اعضای یک گروه با هم اختلاف نظر پیدا کنند، این رفتاری سالم محسوب می شود .
درست غلط
5-من معتقدم که باید امروز را شاد باشم،چون فردا ممکن است زنده نباشیم؟
درست غلط
6-ارزش ندارد که زندگی تان را برای قهرمان شدن فدا کنید .
درست غلط
7-این داستان است که تنها یک اعتقاد مذهبی وجود دارد .
درست غلط
8-می توانیم بدون این که به چیزهای بزرگ اعتقاد داشته باشیم، زندگی سرشاری داشته باشیم .
درست غلط
9-پدر و مادرم درباره کارهای درست و غلط باورهای راسخی داشتند .
درست غلط
10-اغلب مردم تشخیص نمی دهند که چه چیزی به صلاح آن هاست .
درست غلط

محاسبه امتیازات
با توجه به جواب های زیر،در ازای هر جواب مشابه به خود 1 امتیاز بدهید .
1-درست 2-درست 3-درست 4-غلط 5-غلط 6-غلط 7-غلط 8-غلط 9-درست 10-درست
امتیاز 3-0 : شما متفکری انعطاف پذیر هستید و نظرات دیگران را می پذیرید.در برخورد با اغلب مباحث ،آزاداندیش هستید و از باور”زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند” بهره مند هستید .
امتیاز 7-4 : شما مانند اغلب مردم هستید.اعتقادات محکمی دارید،اما در ضمن از انعطاف کافی برخوردارید .
امتیاز 10-8: شما ذهن بسته ای دارید.آیا اغلب با دیگران اختلاف نظر پیدامی کنید؟سخت گیری و انعطاف ناپذیری شما ممکن است مانع از آن شود که بتوانید با دیگران به راحتی کنار بیایید و ممکن است نگذارد نقطه نظرهای دیگران را درک کنید.سعی کنید به نقطه نظرهای متفاوت دیگران هم بها دهید.

بر گرفته از: ماهنامه‌ی موفقیت


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ