Take a fresh look at your lifestyle.

خروج فارغ التحصیلان از کشور بخشی از آثار تحریم‌ها است

0 350

«اگر همراهی مردم، وحدت انسجام ملی با تایید نخبگان برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری توأم شود، بخشی از عقب ماندگی ها و انحراف از اهداف سند چشم انداز در سال های اخیر جبران خواهد شد.»
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ