Take a fresh look at your lifestyle.

بازی تیمی پرتاب تخم‌مرغ

0 156
بازی تیمی پرتاب تخم‌مرغ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بازی تیمی پرتاب تخم‌مرغ

دقیقا نمی‌دانم مبدع این بازی چه کسی است ولی اولین بار، اجرای این بازی را در یکی از برنامه‌های آقای دکتر فیض‌بخش –رییس سابق مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف- مشاهده کردم.
مواد لازم:
یک عدد تخم مرغ خام کاملا سالم
یک دسته روزنامه، مثلا 10-15 روزنامه 2 برگی
یک تکه نخ پلاستیکی
یک محل مرتفع!!

نحوه بازی:
شرکت کنندگان را به تیم‌های 3-5 نفره تقسیم می‌کنیم.
شرکت کنندگان باید به‌وسیله‌ی روزنامه‌ها و نخ پلاستیکی، طوری تخم مرغ را استتار کنند که پس از پرتاب از ارتفاع، سالم بماند!
شرایط:
طول تکه نخ پلاستیکی باید اندازه مشخص و یکسانی برای همه تیم‌ها داشته باشد. مثلا طول آن می‌تواند یک سوم ارتفاع مورد نظر باشد. یعنی اگر تخم مرغ از ارتفاع 3 متری به زمین پرتاب می‌شود طول نخ باید 1 متر باشد.
هنگام پرتاب، تخم مرغ حتما باید از دست پرتاب کننده، کاملا جدا شود.
یک نفر به عنوان نماینده‌ی گروه، بالای ارتفاع رفته و تخم‌مرغ را پرتاب خواهد کرد.
شرکت کنندگان، مجاز به استفاده از هیچ وسیله‌ی دیگری اعم از چسب، نخ اضافه و غیره نیستند.
تخم‌مرغ روزنامه‌پیچ شده، حتما باید پس از پرتاب از بالای ارتفاع، با زمین برخورد کند.
مدت زمانی که برای فکر و آماده‌سازی تخم‌مرغ به گروه‌ها داده‌می‌شود حدود 30 الی 45 دقیقه است.
شرکت کنندگان می‌توانند روزنامه‌ها و نخ را تکه تکه کنند و استفاده نمایند.
در صورتی که منابع در اختیار را هدر بدهند، هیچ‌گونه مواد اضافی در اختیارشان، قرار نخواهد گرفت.
تیم‌ها حق تقلید از یکدیگر را ندارند و باید از هرگونه تقلب، جلوگیری نمود.

منبع: www.creativity.ir


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ