Take a fresh look at your lifestyle.

معرفي همفكري دات كام

0 378

ماموريت “همفکری دات كام” :

” ارائه مشاوره به شركت ها و کسب و کارها جهت رشد و افزايش بهره وري و نهايتا ايجاد زندگي بهتر “ :

بیشترین خروجی با کمترین امکانات

ساده ، خلاصه ، گویا

قابلیت دسترسی و مطالعه سريع

برای کسب و کارهای متوسط

ابزار های فناوری اطلاعات

جریان ایده ها

كاهش هزينه ها

متفاوت

فلسفه “همفکری دات كام” :

اشتراک گذاری باعث هم افزایی می شود. هیچ کس از اشتراک دانش و اطلاعات صدمه ندیده است

همیشه راه حلی بهتر وجود دارد

صداقت و خوش فكري اصول کاری است

مشاوره نوعی همفکری است

مشاوره بهتر مشاوره کوتاه تر است

بیشتر فکر کنیم تا کمتر عمل کنیم

مدیران بهتر از هرکسی کسب و کار خود را می شناسند

مدیریت هنر است. می تواند یک بنگاه را درخشان سازد يا آنرا به سمت نابودي ببرد.

چرا همفکری :

سازمان را از بیرون می نگرد

از شبکه تجربیات استفاده می کند

سريع می آید ، سريع می رود

تفاوت همفکری :

روش جدیدی در مشاوره.

تقدم اندیشه بر ابزار

برداشت آزاد. فارغ از نام ها و ایسم های مدیریتی

کوتاه و مفید

همفکری را می توانید یکجا دانلود کنید

می توانید یکجا ببینید

تجربیات عملي مدون شده است

هر مقاله در قالب یک داستان ارائه شده است

براي توسعه همفکری :

همفکری را به مدیران خود معرفی کنید

همفکری را به دوستان خود معرفی کنید

کتاب الکترونیکي همفکری را چاپ نماييد. به مدیران خود ارائه دهید.

سوالات، پاسخ ها، ایده ها و تجربیات خود را به info@hamfekri.com ایمیل کنید

در همفکری عضو شوید. در همفکری بنویسید

ارزش افزوده برای وب گردی روزانه همفکری را مشاهده کنید.

همفکری را یکجا ببینید

راه کارهای همفکری برای مدیران :

تصویر بسازید . اگر نگران آینده شرکت خود می باشید.

ساده کنید . اگر احساس می کنید پروژه هایتان جدید و پیچیده شده اند.

تایید کنید . کمتر مدیریت کنید . اگر احساس می کنید بار کاری زیادی بر دوش شماست.

اعتماد کنید . موجها را ببینید. اگر احساس می کنید بقیه اندازه شما جدی نیستند.

به اشتراک بگذارید . جریان ایده ها راه بیاندازید . اگر شرکت شما دچار تکرار شده است.

حرف بزنید . اگر بیش از حد رسمی شده اید، آنگاه بدنه اجتماعی شرکت خود را تقویت کنید.

نقش دهید . اگر احساس می کنید پرسنل آنطور که شما انتظار دارید کارها را تحویل نمی دهند.

اگر به تجربیات پروژه های پیشین شرکت خود نیاز دارید و می خواهید راه های تکراری را مجددا طی نکنید اينجا را مطالعه كنيد

داشبورد یکپارچه تشکیل دهید . برای افزایش انسجام بیرونی شرکت خود.

برای افزایش اثر بخشی مکاتبات اداری اینجا را مطالعه کنید.

سوال بزرگ “همفکری دات كام” :‌

چگونه هزينه هاي پروژه را به صفر مطلق برسانيم؟

معرفي بسته مشاوره مديريتي همفكري

معرفي بسته مشاوره مديريتي همفكري ( فايل پي دي اف)

همفكري دات كام را به مديران خود معرفي كنيد

ارسال یک پاسخ