بررسی تاثیر بحران اقتصادی بر کارآفرینی

واژه «کارآفرینی» بارها به گوشمان خورده است. بسیاری از محققان برای این واژه تعریف‌هایی ارائه کرده‌اند. پروفسور «ونکاتارامان» از دانشگاه ویرجینیا می‌گوید: کارآفرینی فعالیتی است شامل اکتشاف، ارزیابی و استفاده از فرصت‌ها با هدف ارائه محصولات، فرآیندها و منابع جدید با استفاده از روش‌های امتحان نشده.

دیکشنری کسب و کار آن را این گونه توصیف می‌کند: توانایی و اشتیاق به پیشرفت، ایجاد هماهنگی و مدیریت عملیات کسب و کار، با وجود خطرات احتمالی و با هدف سودآوری.
پروفسور «ال.جی فیلیون» از مدرسه کسب و کار اچ‌ای‌سی مونترال معتقد است تعریف کارآفرینی باید شامل شش جزء اصلی باشد: نوآوری، شناسایی فرصت، مدیریت ریسک، اقدام، استفاده از منابع و ارزش افزوده. کارآفرین از نگاه او، هنرمندی است متکی به غریزه، باهوش و سختکوش که فرصت‌های خطرناکی را که دارای پتانسیل رشد هستند شناسایی و خلق می‌کند و با استفاده از روش‌های نوین و استفاده بهینه از دارایی‌ها، ارزش فعلی را افزایش می‌دهد. کارآفرینی یعنی شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌ها. کارآفرینی نه تنها ابزاری برای مبارزه با بیکاری و فقر در کشورهای در حال توسعه است، بلکه تکنیکی برای ایجاد رشد اقتصادی در تمامی کشورهای جهان نیز هست.

کارآفرینی یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی است. فعالیت‌های کارآفرینی به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش رقابت منجر خواهند شد. «پاول رومر»، اقتصاددان آمریکایی معتقد است این فعالیت‌ها در بلندمدت، تعیین‌کننده توسعه اقتصادی هستند. راه‌اندازی یک کسب و کار، به خصوص در بحران‌های اقتصادی، مهم‌تر و ضروری‌تر است چون اگر یک کسب و کار نوپا موفق شود، شغل ایجاد می‌شود، نوآوری گسترش می‌یابد و در نهایت، اقتصاد م