Take a fresh look at your lifestyle.

کدام بازار در سال 93 “سودآورتر” است؟

0 357

شرایط اقتصادی ایران رکودی است و ما در حال ورود به یک رکود عمیق هستیم. در این شرایط به نظر می رسد تمرکز اصلی دولت کنترل تورم است و این موضوع که نباید اجازه داد اقتصاد وارد رکود شود مورد توجه نیست.»
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

ارسال یک پاسخ