Take a fresh look at your lifestyle.

توریسم و حوزه ای بی نظیر برای راه اندازی استارت آپ

420

توریسم و حوزه ای بی نظیر برای راه اندازی استارت آپ   ما در ایده باران یک واحد آینده پژوهی و تحلیلی داریم که در آن سعی میکنیم حوزه های مختلف کارآفرینی را بررسی کرده و به ارزیابی آینده صنایع و حوزه ها بپردازیم همچنین بهترین حوزه هایی که میتواند در اولویت کاری برای راه […]

نوشته توریسم و حوزه ای بی نظیر برای راه اندازی استارت آپ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.