Take a fresh look at your lifestyle.

گرفتن پروژه از خارج از کشور

354

من در بخش زیادی از دوران کاریم بر روی پروژه هایی کار کرده ام که متعلق
به مشتری بوده اند و به جز چند پروژه کوتاه ، بقیه برای شرکت های خارجی
بوده است. در این پست سعی می کنم در باره نکات مثبت و منفی این کار و روش
انجامش صحبت کنم. در این پست به هیچ وجه تشویق یا دور کردن کسی از انجام
این کار را ندارم و فقط آن چه بر من گذشته است را شرح می دهم با امید این
که افکار خودم را مرتب کرده و در باره آن با دیگران تبادل نظر کنم.


ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.