Take a fresh look at your lifestyle.

نکاتی برای گرفتن پروژه در سایت peopleperhour بعنوان فریلنسر

465

سایت peopleperhour یکی از سایت هایی است که مشتری های ما در نقش فریلنسر
از آن درآمد کسب می کنند و آن را از طریق ما نقد می کنند. ولی همیشه گرفتن
اولین پروژه در این مدل سایت ها برای فریلنسرها کمی مشکل است و به پشتکار
بیشتری نیاز دارد. Joanna یکی از فریلنسرهایی است که تاکنون از این سایت
پروژه های زیادی برای انجام گرفته و مدتی هم از فریلنسرهای آماده به کار در
این سایت برای انجام پروژه های خود استفاده کرده است.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.