Take a fresh look at your lifestyle.

راز و رمزهای پروژه گرفتن

373

من همیشه در کلاس‌های اندرویدم همان جلسه اول درباره درآمد از برنامه‌نویسی
اندروید با شاگردانم بحث می‌کردم. سؤالی که از آن‌ها می‌پرسیدم این بود که
چطور می‌خواهند از اندروید پول در بیاورند. غالباً اولین پاسخ خیلی از
آن‌ها «پروژه گرفتن» بود! امروز می‌خواهم کمی درباره پروژه گرفتن و «راز و
رمز‌ها»ی آن صحبت کنم.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.