Take a fresh look at your lifestyle.

گفتگوی ایده باران : ایده هایی برای بحران غذا در آینده

424

گفتگوی ایده باران : ایده هایی برای بحران غذا در آینده   در ایده باران در کنار ایده هایی که در زمان حال میتوان پیاده سازی کرد یک توجه ویژه هم به آینده داریم.به تکنولوژی های آینده ، به مشکلاتی که در آینده وجود خواهند داشت و راهکارهایی که میتوان داد. یکی از این مشکلات […]

نوشته گفتگوی ایده باران : ایده هایی برای بحران غذا در آینده اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.