Take a fresh look at your lifestyle.

بنگاههای برتر جهانی (شرکت فیلیپس)

528

فیلیپس از معدود شرکتهای جهان است که سابقه فعالیت بیش از یک سده را در پرونده خود دارد. شاید این پایداری و ماندگاری از آن رو بوده است که شرکت با تدبیر مناسب بنیانگذار خود، جرالد فیلیپس و آینده نگری افراد خانواده فیلیپس که بعدها هدایت شرکت را عهده دار شدند، بخوبی توانست از دنیای برقی قرن
خانه کارآفرینان ایران –

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.