Take a fresh look at your lifestyle.

میگن زمان همه چیز رو تغییر میده اما در واقع این تویی که باید اون چیزارو تغییر بدی. اندی وارهول، هنرمند آمریکایی

53

خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.