Take a fresh look at your lifestyle.

میگن زمان همه چیز رو تغییر میده اما در واقع این تویی که باید اون چیزارو تغییر بدی. اندی وارهول، هنرمند آمریکایی

9

خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.