Take a fresh look at your lifestyle.

خودت باش و حرف دلت رو بزن چراکه اونهایی که ناراحت میشن مهم نیستن و اونهایی که مهمند ناراحت نمیشن! تئودور سوس گایزل، داستان نویس آمریکایی، برنده جایزه پولیتزر

490

خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.