Take a fresh look at your lifestyle.

MVP درست چیست و چگونه است؟

90

مدتی پیش در یکی از رویدادهای آموزشی یکی از دوستان فعال در حوزه آموزش استارتاپ ها مثالی از MVP را مطرح کردند که به نظرم خیلی راهگشا نبود. در جاهای دیگر هم مشاهده کردم که تعاریف و مشخصات و مختصات کاملی از یک MVP درست ارائه نمی شود. در ادامه تلاش خواهم کرد نواقص تعاریف و مثال های مصطلح در کلاس های استارتاپی را اشاره کنم تا یک تعریف درست از این پدیده مهم در زندگی هز کسب و کار نوآورانه و نوپایی بدست آید.
خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.