Take a fresh look at your lifestyle.

روابط عمومی به سبک SpaceX

259

شرکت های بزرگ معمولا اشتباهات و خطاهایی که در کسب و کارشان مرتکب می شوند را لاپوشانی می کنند و همه تلاششان را می کنند که با ابزارهای مانند روابط عمومی و تبلیغات،…
خوشفکری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.