Take a fresh look at your lifestyle.

کارآفرینی در پشت بام

1,095

در کشور ما با توجه به داشتن روزهای آفتابی  زیاد و آب و هوای مختلف امکان پرورش گل و گیاه از طریق ایجاد گلخانه های کوچک امکان پذیر هستش .

در بسیاری از کشورها ایده های جالبی در پشت بام ها صورت میگیرد و محیط پشت بام خانه ها به باغچه تبدیل شده و اصولاً صنعت Roofgarden برای خانواده ها به عنوان منبع درآمد در نظر گرفته شده است. با توجه به اقلیم و فصل مناسب سبزیجات و میوه های متناسب با آن شهر انجام  میشود .

کسب و کارهای پشت بامی شامل :

پرورش گیاهان تزئینی درپشت بام

پرورش گیاهان داروئی درپشت بام

پرورش مرغ و پرندگان تزئینی درپشت بام

 

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.