Take a fresh look at your lifestyle.

ایده ای جدید برای فصل بارندگی و سرما

32

فصل بارندگی و سرما در پیش است و در کنار غر زدن های احتمالی از سرما و وضعیت جوی و … میتوان از این فرصت برای پیدا کردن یک ایده کسب و کار جدید استفاده کرد. در کل هنر یک کارآفرین این است که از موقعیت های مختلف برای راه اندازی یک کسب و کار […]

نوشته ایده ای جدید برای فصل بارندگی و سرما اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.