Take a fresh look at your lifestyle.

درسهایی در مورد كارآفرینی

429

ادامه دادن همین كسب و كار فعلی بسیار آسانتر از ایجاد یك شغل جدید است.
علایق و عادات خود را فرصتهای مناسبی برای كسب و كار تان بدانید.
سعی نكنید بر روابط موجود در مشاغل خانوادگی‌تان حكمرانی كنید.
رضایت مشتری عامل بسیار مهمی برای ایجاد كسب و كارهای جدید است.

خانه کارآفرینان ایران –

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.