Take a fresh look at your lifestyle.

مشاوره تحصیلی یا مشاوره تحصیلی تلفنی

232
امروزه مشـاوره به یکی از اساسی ترین ارکان موفقیت در زمینه های مختلف زندگی از جمله در زمینه تحصیلی تبدیل گردیده است. مشاوره تحصیلی در چند ساله اخیر شاهد تغییرات بسیار زیادی می باشد. با توجه به این که بسیاری از افراد دسترسی به مشـاوره تحصیلی در مناطق خود ندارند و یا اطلاعی از یک مشـاوره تحصیلی واقعی در اختیار ندارند لذا گروه آموزشـی سفید با هدف کمک به تمامی دانش آمـوزان و دانشجویان در تمامی مقاطع و شرایط تشکیل گردید که بتواند پاسخگوی عزیزان در هر نقطه از کشور عزیزمان باشد.
گروه آموزشی سفید با رویکردی متفاوت در زمینه مشـاوره تحصیلی ، شروع به ارائه مشـاوره تحصیلی به صورت تلفنی نموده است تا تمامی عزیزان بتوانند در هر زمان و هرمکان بتوانند جواب سوالات خود را دریافت نمایند. مشـاوره تحصیلی تلفنی برای تمامی عزیزان این امکان را فراهم می نماید که همیشه به بهترین و با اطلاعات ترین مشاوران کشور دسترسی داشته باشند.
لذا گروه آموزشـی سفید مفتخر است که در زمینه مشاوره تحصیلی تلفنی توانسته است قدمی ارزشمند بردارد و بتواند راه را برای تمامی جویندان دانش همراه سازد. به امید روزی که هیچ داوطلبی بدلیل مشـاوره اشتباه و دانش کمتر دچاره زیان مالی و زمانی نگردد و آینده ای هر چه بهتر برای عزیزان رقم بخورد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.