Take a fresh look at your lifestyle.

2 صفت رهبري براي تبديل شدن به يك رهبر بزرگ

0 298

2 صفت رهبري براي تبديل شدن به يك رهبر بزرگ

دادستان دادگاه عالی، اولیور وندل هولمز می گفت سه نوع از مردم وجود دارند: افرادي كه باعث بوجود آمدن خیلی از اتفاقات می شوند، افرادي كه به تماشاي آنچه اتفاق می افتد مي نشينند، و افرادی که کوچکترین ایده اي از آنچه اتفاق می افتد ندارند.

امروز همانند گذشته، جوامع در حال تجربه یک نیاز مبرم برای رهبری بزرگ است. این نیاز به رهبری را می توان در خانه ها، سازمان ها، کسب و کارها، انجمن های خصوصی و عمومی و در دولت ها احساس کرد. جوامع به رهبری بزرگ تر از قبل نيازمندند و به خصوص نیاز آينده ما رهبران بزرگ است. ما به افرادی که دارای صفات رهبری کلیدی از جمله؛ دارا بودن چشم انداز، شجاعت، و توانایی بالا برای مشخص ساختن دریاهای جدید و شکستن زمین هاي جدید هستند؛ نيازمنديم.

2 دسته از صفات رهبري

رهبری به تنهايي مهم ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت هر کسب و کار است. رهبران در درجه اول خود ساخته اند. . . آن ها به طور مستمر برای بهبود مهارت های خود و توانا شدن تلاش مي كنند. به منظور داشتن كسب و كاري موفق؛ ما به رهبراني قدرتمند با دو نوع از صفات رهبري نيازمنديم.

1-     رهبران تحليل گرا: اين رهبر جاده ساز و هموار كننده اي رويايي است. اين نوع از صفات رهبري الهام بخشي؛ ايجاد انگيزه و توانمندسازي افراد براي انجام در سطوح بالاتر نسبت به آنچه در گذشته انجام نداده اند، است.

2-     رهبري اجرا گرا: اين رهبران كارهاي شان را با ديگران و به وسيله آن ها انجام مي دهند.

رهبران بزرگ از صفات رهبري شان براي انگيزش بخشي و ايجاد عملكرد تيمي بالا استفاده مي كنند.

رهبري قدرتمند چيست؟

يكي از دلايل عمده اي كه افراد به سازماني براي كار مي روند اين است كه فكر رهبري در سر دارند. پس مفهوم رهبري قدرتمتد چیست؟ دو تعريف عالي از رهبري، به خصوص در سازمان هاي كسب و كار اعمال مي شود. اول، رهبري بزرگ توانايي استنباط عملكرد فوق العاده اي فراتر از مردم عادي است. تعريف ديگر اين است كه، رهبري توانايي همراه كردن ديگران با خود است.

رهبران ساخته مي شوند، به دنيا نمي آيند

طبيعتاً هيچ فردي رهبر به دنيا نمي آيد. براي رهبر شدن ابتدا بايد تصميم به رهبري داشت و در قسمت دوم دارا بودن عملكرد فوق العاده اي فراتر از مردم عادي. سپس در بالاترين حد، 1 تا 2 درصد از افراد جامعه هستند كه خود را تغيير مي دهند. هر يك از ما در مقياسي، بسته به چيزهايي كه مي گوييم و انجام مي دهيم حركت به سمت پايين و بالا داريم. هر چه فكر مي كنيد، عملكردتان مي شود. شما مي توانيد با تغيير فكر و همچنين با تغيير نظرتان در مورد اين كه رهبر هستيد، یك رهبر بسيار موثر باشيد.

گزينش صفات رهبري براي تقليد كردن

نقطه شروع براي گسترش رهبر بزرگ شدن اين است، به رهبراني كه مي شناسيد فكر كنيد، كساني كه مورد تحسين شما قرار گرفته اند و در آخر به اين فكر كنيد كه چگونه مي توانيد رفتارشان را تقليد كنيد. به اين فكر كنيد كه چگونه مي توانيد دو صفت رهبري را توسعه دهيد. در هر زماني شما مي توانيد آغاز به تقليد رفتار و كيفيت آن ها كنيد و تبديل به يك رهبر بهتر خواهيد شد.

همه رهبران خوب در زماني، مقلدان خوبي بوده اند. همه رهبران خوب در زماني با ديگر رهبران موفق و بطور نزديك با آن ها كار كرده اند و تجربيات زيادي كسب كرده اند. آن ها در هر زمان توانسته اند رفتار و انديشه آن ها را تقليد كنند. مطالعه درباره تجربیات رهبران خوب گذشته و حال، از سريع ترين راه ها براي توسعه صفات و كيفيت هاي رهبري است. در ادامه هر چه بيشتر آنچه را كه شامل رهبري بزرگ مي شود مطالعه كنيد، نتيجه اين مطالعه به دروني كردن ارزش ها و رفتارتان منجر مي شود.

ويزگي رهبري بي انتها

امروزه آخرين نوع از رهبري از جايگاه پول و قدرت حاصل نمي شود. اين نوع رهبری چيزي است كه ما آن را رهبري نسبت داده شده مي ناميم. اين موضوع زماني اتفاق مي افتد كه ما تصميم بگيريم كه با جهات، راهنمايي ها و چشم اندازهاي ديگران همراه شويم. به عبارت ديگر، اين شكل داوطلبانه اي از پيروي رهبري بزرگ است. رهبران بزرگ وي‍زگي هاي رهبري بزرگ را دارند و صفات رهبري كه باعث مي شود مردم رسالت مشابه آن ها را خواستار شوند.

اگر مي خواهيد خود را يك رهبر موفق و قدرتمند ببينيد، كتاب من “چگونه رهبران بزرگ رهبري مي كنند” را تهيه كنيد و مطالعه کنید.

مترجم: فرزانه بختیاری


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ