Take a fresh look at your lifestyle.

آمادگی دانشگاه آزاد برای تربیت متخصصان کارآفرین

220

این دانشگاه، به ویژه سازمان سما آمادگی دارد، بخش قابل توجهی از ماموریت وزارت کار برای ایجاد
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.