Take a fresh look at your lifestyle.

کنترل ظرفیت‌های پذیرش دانشجو متناسب با نیاز بازار کار

164

کمک بسیاری به انطباق سیاست‌های توسعه‌ آموزش عالی با نیازهای بازار می‌کند.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.